Wat gebeurt er met uw surf-gegevens:

Privacybeleid
.
Google behoudt zich het recht voor om alle persoonsgegevens die u aan Google verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot demografische en contact- en factureringsgegevens met betrekking tot de Eigendom, te bewaren en te gebruiken, e.e.a. overeenkomstig de voorwaarden van het privacybeleid van Google (te vinden op
http://www.google.com/intl/nl/privacy.html <http://www.google.com/intl/en/privacy.html>). U gaat ermee akkoord dat Google tot uw persoon te herleiden informatie mag verwerken en aan derden mag overdragen en onthullen met als doel uw deelname aan het Programma goed te keuren en mogelijk te maken, met inbegrip van derden die verblijven in landen buiten de EU waar een minder restrictieve databescherming wetgeving van toepassing is. Google behoudt zich ook het recht voor om persoonsgegevens te verstrekken in het kader van geldige juridische procedures, zoals dagvaardingen, huiszoekingsbevelen of beschikkingen, of om haar wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of zich tegen rechtsvorderingen te verdedigen. Google behoudt zich tevens het recht voor om niet tot uw persoon te herleiden informatie aan adverteerders, zakenrelaties, sponsors en anderen te verstrekken, met inbegrip van URL's van Eigendommen, Eigendom specifieke cijfers en vergelijkbare door Google verzamelde informatie. Bovendien verleent u Google het recht om zich toegang te verschaffen tot de Eigendom(men) en deze in zijn geheel of gedeeltelijk te indexeren en in cache op te slaan, onder andere door middel van geautomatiseerde middelen, zoals webspiders of -crawlers.